Trond Lunde


Trond har lång erfarenhet av ekonomisk uppföljning av projekt inom byggbranschen på projektnivå och övergripande nivå. Trond har arbetat med projekt från beräkning till slutavveckling och har goda kunskaper om utmaningar, gällande lagar och regler, NS och kriterier för framgång i projektens olika faser. Både nyckelfärdiga kontrakt, huvudkontrakt och underentreprenader.

Bra system- och bokföringsförståelse Visma affärs- / dokumentcenter, Agresso, Map, Byggoffice, Eye-share, Tripletex, 4PS.

Trond karriär började på Skanska som projekt och regional controller 2005. 2016 började han arbeta på Risa som ekonomichef för energi- och branschavdelningen. Jobbar som CFO i Energy Consult idag, förutom att vara engagerad som konsult på ekonomisidan för ett internationellt byggföretag

Profil

Utbildning


Högskolan i Bergen
2001-2004

Kandidatexamen i ekonomi och administration

Metier / NTNU Projektledning och projektledning, bästa praxis

Viktiga kvalifikationer


Ekonomisk uppföljning av projekt

Beräkning / inköp

Kontraktsuppföljning / förändringshantering

Slutlig uppgörelse

Relevant erfarenhet


Kvitfjell vindkraftverk

Ekonomichef på projekt för totalentreprenör, personal och processansvar för ekonomifunktionen i projektet. Totalentreprenad 2017-2019

Åseral Nord – steinfyllingsdam

Ekonomichef på projekt för grundentreprenör, kvantitetsreglerat huvudentreprenad. 2018-2019.

Tonstad vindkraftverk

Ekonomichef på projekt för totalentreprenör, personal och processansvar för ekonomifunktionen i projektet. Totalentreprenad 2018-2019

Trond LundeEkonomichef +47 924 30 705 trond.lunde@energy-consult.no

Trond LundeEkonomichef +47 924 30 705 trond.lunde@energy-consult.no

Erfarenheter

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Read More

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Erfarenheter

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Read More

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More