Trond Are Skandsen


Trond Are har solid erfarenhet av kund- och inköpskontrakt inom energitjänstbranschen och har stark kompetens inom kontakthantering, förhandlingar och juridiska och kommersiella villkor relaterade till kontrakt. Har stark strategisk kompetens och upprätthåller en hög grad av integritet.

Utmärkt erfarenhet av mobilisering av logistiktjänster, leverantörsuppföljning, import, export och handelsavtal.

Trond Are arbetade på Schlumberger 2007-2020 där han innehade flera ledande befattningar inom leveranskedjan och kontraktet. Han började i tjänsten som logistikansvarig för Skandinavien där han ansvarade för implementering och hantering av logistikverksamheten för att förbättra servicenivån för företagets verksamhet. År 2011 flyttades han till Ghana där han arbetade som import- och exportchef för Sub-Sahara med ansvar för import, export och handelsavtal.

Senare innehade han tjänsterna Logistikchef och Supply Chain Contracts Manager för Skandinavien, innan han 2017 började i sin sista tjänst som Senior Client Contracts Specialist.

Idag är Trond Are anställd som verksamhetschef i Energy Consult AS med ansvar för företagets verksamhet och administration.

Profil

Utbildning


Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

2003-2004

Magisterexamen i marknadsföring

Magisteruppsats i implementering av väte som ett alternativt bränsle i logistikindustrin

Viktiga kvalifikationer


Anbud, förhandlingar och kontraktshantering

Rådgivning i juridiska och kommersiella kontraktsklausuler

Logistik och handelsavtal

Relevant erfarenhet


Driftchef

Flera stora integrerade offshore -servicekontrakt för den norska kontinentalsockeln, med ansvar för utvärdering, förhandling och utarbetande av juridiska och kommersiella villkor. Assisterade i anbudsrundor, kontraktsberedning, utförande i enlighet med riktlinjer och utbyggnad av kontrakt för drift. Säkra efterlevnad av avtalsenliga riskstandarder, avtalsförpliktelser och har fungerat som en pålitlig avtalsrådgivare för ledningsgrupper.

Trond Are SkandsenDriftchef +47 906 33 138 trond.are.skandsen@energy-consult.no

Trond Are SkandsenDriftchef +47 906 33 138 trond.are.skandsen@energy-consult.no

Erfarenheter

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Read More

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More