Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Risavika Havn as

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

Remmafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Les mer

Raggovidda vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

DigiPlex Project OSL21 Data Center

Datasenter - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Digiplex Project Data Center Norway – Fetsund II

Datasenter - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Buheii vindkraftpark

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Lindesnes vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Les mer

KEP 2010 Civil Kårstø – Civil II

Markbyggnad - Avtalsform:
Utförandekontrakt - Byggår
2008

Les mer

Kvitfjell – Raudfjell vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2017

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.