Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

SR- Bank Finansparken

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2015

Les mer

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Mutkalampi Wind Farm 302MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Microsoft Data Center AMS13 og AMS14

Datasenter - Avtalsform:
Nyckelfärdigt kontrakt. - År av konstruktion
2019

Les mer

Mastokangas Wind Farm 50MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Saurdal transformatorstasjon

Transformatorstation - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2010

Les mer

Salhusbrua

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
1991

Les mer

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Väg - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2016

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.