Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Torsnes Kraft

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2013

Les mer

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Hybrid Jacket – Conretet GBF Design Structure/Condip 2014

Havsbaserad vindkraftpark - Avtalsform:
FEED studie - År
2014

Les mer

Hybrid Foundation design

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Les mer

Gravdal

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Raggovidda vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

Nysäter Onshore Wind Farm 474MW, Sverige

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Norra Vedbo Wind Farm

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Skurvenuten – Tindafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2017

Les mer

Skarnsundbrua

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
1989

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.