Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

SR- Bank Finansparken

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2015

Read More

Skarnsundbrua

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
1989

Read More

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Risavika Havn as

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2013

Read More

E6 Storhove – Øyer

Väg- Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

E16 EGGEMOEN – OLUM, E2 ÅSBYGDA – OLUM

Väg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Salhusbrua

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
1991

Read More

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Väg - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2016

Read More

Nye Bø skole

Skola - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2014

Read More

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.