Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Read More

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Mosjøen

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2012

Read More

Kalvvatnan vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2013

Read More

Hybrid Jacket – Conretet GBF Design Structure/Condip 2014

Havsbaserad vindkraftpark - Avtalsform:
FEED studie - År
2014

Read More

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Nysäter Onshore Wind Farm 474MW, Sverige

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Norra Vedbo Wind Farm

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Mutkalampi Wind Farm 302MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Read More

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Skurvenuten – Tindafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2017

Read More

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.