Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Elkem Solar-Fluor

Process - Avtalsform:
Utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

DigiPlex Project OSL21 Data Center

Datasenter - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Digiplex Project Data Center Norway – Fetsund II

Datasenter - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Digiplex Project Data Center Norway – Fetsund II

Datasenter - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Nothing found.

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.