Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)

Oljeplattform - Avtalsform:
FEED studie - År
2014

Les mer

Vindmøllebakken leilighet & næring

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2016

Les mer

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nesjendammene

Vattenkraft - Avtalsform:
FEED studie - År
2015

Les mer

Mosjøen

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2012

Les mer

Kalvvatnan vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2013

Les mer

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

SR- Bank Finansparken

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2015

Les mer

Risavika Havn as

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Les mer

Torsnes Kraft

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2013

Les mer

Tonstad vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.