Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

Kårstø

Underhåll - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2002

Les mer

Karskuv og Marhult (Karma) Wind Farm 150MW

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

Kalvvatnan vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2013

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Nothing found.

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Årdal Wafers factory

Process - Avtalsform:
Allmänt kontrakt - Byggår
2007

Les mer

Kårstø

Maintenance - Form of contract:
Unit price contract - Year of construction
2002

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.