Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)

Oljeplattform - Avtalsform:
FEED studie - År
2014

Les mer

Martin Linge Prosjekt

Landfall - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

KEP 2010 Civil Kårstø – Civil II

Markbyggnad - Avtalsform:
Utförandekontrakt - Byggår
2008

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Nothing found.

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

Martin Linge Prosjekt

Landfall - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2013

Les mer

KEP 2010 Civil Kårstø – Civil II

Markbyggnad - Avtalsform:
Utförandekontrakt - Byggår
2008

Les mer

KEP 2010 Civil Kårstø – E&I

Markbyggnad - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2008

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.