Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2004

Les mer

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Les mer

Vindmøllebakken leilighet & næring

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2016

Les mer

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

Nothing found.

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Vindmøllebakken leilighet & næring

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2016

Les mer

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Les mer

SR- Bank Finansparken

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2015

Les mer

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2004

Les mer

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Les mer

Skarnsundbrua

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
1989

Les mer

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Nothing found.