Tidig fas
Konceptval
Projektutveckling:
Byggfas
Projektstängning

Tidig fas

Marknadsanalys

Marknadsföringsstrategi

Projektval

Inköpsanalys

Investeringsbehov

Framstegsanalys

Team- och kulturbyggnad

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2004

Read More

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Konceptval

Behovsanalys

Lönsamhetsbedömning

Möjlighet analys

Alternativ/bedömningar/
undersökning

Intressentanalys

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)

Oljeplattform - Avtalsform:
FEED studie - År
2014

Read More

Sjonfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Read More

Remmafjellet vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Read More

Projektutveckling:

Implementeringsstrategi

Tvärvetenskaplig kompetens

Projektledning och kontroll

Anskaffning

Teknik (design)

Kontraktstrategi

Kostnadsuppskattning

Kvalitetssäkring

Riskhantering

Intressenter och kommunikation

Vindmøllebakken leilighet & næring

Näring - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2016

Read More

UNB01 Nykirke – Barkåker

Järnväg - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2019

Read More

Tysvær vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2020

Read More

Byggfas

Bolagsstyrning

Projektledning (framsteg och kostnader)

Organisation av projekt

Kostnadsberäkning och hantering

Teknisk uppföljning

Beslutsuppföljning

Gränssnittskontroll

Tillsynskrav

Disciplinansvarig

HMS-hantering

HMS styring

Kvalitetssäkring

Intressenter och kommunikation

Krishantering

Team och kulturbyggnad

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Bro - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2004

Read More

Svartevannsdammen

Vattenkraft - Avtalsform:
Exekveringsavtal - Byggår
2011

Read More

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen

Järnväg - Avtalsform:
utförandekontrakt - Byggår
2007

Read More

Projektstängning

Överlevering

Slutlig dokumentation och kvalitetskontroll

Slutlig uppgörelse

Slutrapport

Grytendal kraftverk

Vattenkraftverk - Avtalsform:
Totalentreprenad - Byggår
2021

Read More