Vi är godkänd medlem i StartBANK

StartBANK är ett gemensamt leverantörsregister och branschnätverk för dig som vill leverera till bygg, administration, försäkring och fastigheter i Norge.

Nätverket StartBANK ger leverantörer möjlighet att konkurrera på lika villkor och bidrar till användningen av seriösa aktörer. Detta skapar nya affärsmöjligheter för leverantörer och minskar risken för inköpsorganisationer.

StartBANK förvaltas av Achilles och används av ett antal inköparorganisationer för att hantera leverantörsinformation och risker, samt för att säkerställa att de endast använder välrenommerade leverantörer. Köpare använder StartBANK för att söka efter lämpliga företag som kan leverera de produkter eller tjänster de vill ha. De kan också använda flera sökkriterier som: leveransområde, affärsetiska standarder samt information från betrodd tredje part för att filtrera leverantörerna. Tredjeparts onlineinformation tillgänglig via StartBANK: Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet (MVA), Dun & Bradstreet, Direktoratet för byggkvalitet, Direktoratet för säkerhet och offentlig beredskap och Mesterbrev. Om du registrerar dig hos StartBANK som leverantör får din organisation möjlighet att synliggöra sin egen seriositet för alla köpare i StartBANK-nätverket. Registrering i StartBANK kommer därmed att synliggöra verksamheten för relevanta kundgrupper i branschen och ge möjligheter att vinna nya kontrakt. Branschnätverket StartBANK startades med utgångspunkt från ett pilotprojekt ”Seriöshet i byggbranschen” och lanserades 2005 i samarbete mellan Byggbranschens Landsforbund (BNL), norska myndigheter och Achilles. StartBANK utvecklas kontinuerligt för att möta de ständigt ökande kraven på dokumentation och behoven av riskhantering i branschen.

Läs mer om StartBANK här: https://www.achilles.com/no/community/startbank/