Roy Ove Svarstad


Roy Ove har unik erfarenhet av projektutveckling och byggprocess. Roy Ove har unik erfarenhet av projektutveckling och byggprocess. Han är väl förtrogen med alla faser av byggprojekt och har erfarenhet av att lösa utmaningarna på ett klokt sätt.

Roy Ove är en yrkesmässigt stark kollega som leker omgivningen bra. Han värderas högt av sina kollegor för sin goda humor och uppförande.

Profil

Utbildning


Stavanger tekniska yrkesskola 2001-2003
Bygg och anläggning. Specialisering inom konstruktion.

Viktiga kvalifikationer


Anbudsledelse

Estimering

Bedömningar och urval i ett tidigt skede

Teknisk chef

Projektledning

Relevant erfarenhet


Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk

Projektledare för entreprenör för att säkerställa utförandet av entreprenadarbetet till överenskommen tid och pris. 2020 - 2021

Hovlitunet Omsorgstun

Kostkontroll och förändringsledning för entreprenör. Huvuduppgiften var att uppskatta och genomföra förändringarna i den operativa organisationen. 2019

Hennøy Vindkraftverk

Projektledare och kundens kontaktpunkt och rapporteringschef. 2017-2018

Kvilldal kraftstation

Anbudsansvarig och uppskattare för entreprenör. 2015-2016

Roy Ove SvarstadPartner +47 982 41 840 roy.ove.svarstad@energy-consult.no

Roy Ove SvarstadPartner +47 982 41 840 roy.ove.svarstad@energy-consult.no

Erfarenheter

Kvitfjell – Raudfjell vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2017

Läs mer

Hybrid Foundation design

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Läs mer

Hennøy vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Läs mer

Erfarenheter

Kvitfjell – Raudfjell vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2017

Läs mer

Hybrid Foundation design

Vindkraftverk - Avtalsform:
FEED studie - År
2020

Läs mer

Hennøy vindkraftverk

Vindkraftverk - Avtalsform:
totalentreprenad - Byggår
2018

Läs mer