Oljeplattform

West White Rose Project Gravity Base Structure (GBS) (tender planning)


Fakta

Husky Energy, på uppdrag av West White Rose Project (WWRP) talespersoner, Husky, Suncor Energy Inc. (Suncor) och Nalcor Energy - Oil and Gas Inc. (Nalcor), leder utvecklingen av WWRP. White Rose Field och satellitförlängningar ligger i Jeanne d'Arc Basin, 350 km öster om Newfoundland och Labrador, på ett djup av cirka 120 m.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för bygglösningar


Avtalsform

FEED studie


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År

2014


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet