Näring

Vindmøllebakken leilighet & næring


Fakta

Bostadsprojektet består av totalt 52 enheter, varav 4 stadsvilla, 8 lägenheter och 40 lägenheter i ett bostadsrättsförening. I projektet har det varit ett starkt fokus på att underlätta låg energiförbrukning, låga utsläpp och användning av förnybar energi.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 105 000 000


År av konstruktion

2016


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet