Järnväg

USS02 Lurahammaren – Jåttåvågen


Fakta

Järnvägsprojektet omfattar utveckling av ett 14,5 km långt järnvägsspår mellan Sandnes och Stavanger. Dubbelspåret byggdes längs befintliga spår med tillhörande tekniska anläggningar och en fördubbling av antalet hållplatser på sträckan.


Ansvarsområde

Lantmäterihantering, massavveckling, dokumentation, kvalitet och HSE


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 160 000 000


År av konstruktion

2007


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet