Järnväg

UNB01 Nykirke - Barkåker


Fakta

13,6 km dubbelspår. Ny station söder om Skoppum. Lättillgängligt från rv. 19. Ansluten till gång- och cykelväg. Tre tunnlar: Kopstadtunnelen, Skottåstunnelen och Gråmunktunnelen. Total tunnellängd 5,1 km. Två broar. Fyra akutplatser. Två flyktunnlar


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet