Vindkraft

Tysvær vindkraftverk


Fakta

11 Siemens Gamesa 4,3 MW vindkraftverk, installerad kapacitet på 47 MW, som årligen producerar 150 GWh


Ansvarsområde

Riskhantering, inköphantering, konstruktion, konstruktionsledning och ingenjörshantering.


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 100 000 000


År av konstruktion

2020


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet