Vattenkraft

Torsnes Kraft


Fakta

Kraftverket planerades att etableras i bergen med en horisontell åtkomsttunnel med ett tvärsnitt på ca. 35 m2, längd ca. 60 m och sulor på ca. kote 2. Från stationen ut till Torsneselva, en separat dräneringstunnel med en längd av ca. 70 m och sulor på ca. kote 2. lång tunnel med ett tvärsnitt på ca 20 m2 och en sluttning på ca 1: 7

Mellan intagsområdet och tunneln är en ca. 500 m långt och sluttande hål med en diameter på cirka 1,2 m. Kraftverkets absorptionskapacitet blir cirka 3,1 m3 / s och turbinkraften cirka 7,4 MW. Intag vid höjd 292 och station vid höjd 4 ger ett bruttoinfall på 288 m. Produktionen uppskattas till cirka 30 GWh / år.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 45 000 000


År

2013


Utförda tjänster


Personal med erfarenhet av projektet