Vindturbiner

Tonstad vindkraftverk


Fakta

51 Siemens SWT-DD-142 på 4,1 MW varje. Rotordiameter är 142 meter, tornhöjd är 129 meter. Total effekt är 208 MW. Årsproduktionen är 670 GWh.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt.


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 500 000 000


År av konstruktion

2018


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet