Vattenkraft

Svartevannsdammen


Fakta

Svartevannsdammen Sirdals rehabiliteringsarbete. Sprängning av ca. 350 000 m3 sten, konstruktion av återfyllning och plastring. Stödmur i betong.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 100 000 000


År av konstruktion

2011


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet