Vindkraft

Stor-skalsjön Wind Farm / Timra vind 385MW


Fakta

Består av 62 turbiner på 4,2 megawatt varje.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet