Näring

SR- Bank Finansparken


Fakta

13 000 m² träbyggnad fördelat på sju våningar. Samt tre underliggande betonggolv för parkering. Totalt byggs det på cirka 23. 000 m².


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr. 400 000 000


År av konstruktion

2015


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet