Vindturbiner

Skurvenuten - Tindafjellet vindkraftverk


Fakta

Skurvenuten: 2 Vestas V117. 3,45 MW varje. Total effekt 6,9MW. Årlig produktion 20GWh. Tindafjellet: 3 Vestas V117, 3,45MW varje. Installerad effekt 10.35MW. Årsproduktionen är 31,05 GWh


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt.


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 50 000 000


År av konstruktion

2017


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet