Bro

Skarnsundbrua


Fakta

Längd: 1010 m, Huvudspännvidd: 530 m, Segelhöjd: 45 m, Byggmetod: Fristående (sektionslängd 10,0 m)


Ansvarsområde

TBA


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

1989


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet