Vindturbiner

Sjonfjellet vindkraftverk


Fakta

120 vindkraftverk, 3MW per turbin, 360 installerad effekt, årsproduktion 1100GWh.


Ansvarsområde

Design och optimering av vägar och kraninstallationsplatser, budget för markarbeten inkl. Massuppskattning och visualisering av färdiga vindkraftverk


Avtalsform

FEED studie


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År

2020


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet