Transformatorstation

Saurdal transformatorstasjon


Fakta

Utbyggnad och ombyggnad av nuvarande 420 kV anläggning och omdirigering av linjer till stationen.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 10 000 000


År av konstruktion

2010


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet