Bro

Salhusbrua


Fakta

Med 1 614 meter är det Norges näst längsta bro. Ovanför skeppsfältet är det en kabelbro, medan resten av anläggningen är en flytande bro på 1 243 meter. Fjorden är upp till 500 meter djup och flottan är förankrad endast i land. Detta gör den till världens längsta flytande bro utan sidoförankring.


Ansvarsområde

TBA


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

1991


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet