Väg

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen


Fakta

Delprojektet Ryfast E05 Hundvågtunnelen omfattar 900 m med tunnelramper från Buøy och ner till / upp från Hundvågtunnelen och 4,5 km av själva Hundvågtunneln. Det är en tunnel med två körningar.


Ansvarsområde

Riskhantering, inköphantering, konstruktion, konstruktionsledning och ingenjörshantering


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 1 300 000 000


År av konstruktion

2016


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet