Näring

Risavika Havn as


Fakta

Risavika hamn är en hamn i Tananger i Sola kommun. Hamnen omsluter Risavika. Från och med 2017 består hamnen av fem delar: Risavik Sør, Risavik Øst, Risavik Nord-øst, Shell AS och Risavika Nord. Hamnen är utbudet för många av offshoreanläggningarna i södra Norge


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2013


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet