Vindturbiner

Remmafjellet vindkraftverk


Fakta

Beräkning gjord med Vestas turbin (V112) 3MW. 28-52st. Turbineffekt 2,5 - 4,5MW. Total installerad effekt upp till 130MW. Årsproduksjon 320-370GW h.


Ansvarsområde

Design och optimering av vägar och kraninstallationsplatser, budget för markarbeten inkl. Massuppskattning och visualisering av färdiga vindkraftverk


Avtalsform

FEED studie


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År

2020


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet