Vindturbiner

Øyfjellet vindkraftverk


Fakta

72 Nordex N149, rotordiameter 105m, navhöjd 105m. 5MW per turbin, 400MW installerad effekt, årlig produktion 1,2TWh.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning.


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Byggare


Projektvärde

kr 900 000 000


År av konstruktion

2020


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet