Vindkraft

Nysäter Onshore Wind Farm 474MW, Sverige


Fakta

114 Nordex-turbiner, 104 N149 / 4.0-4.5 turbiner och tio N131 / 3900-turbiner.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet