Mineral

Norsk stein Jelsa


Fakta

Norsk Stein AS utökade sin produktionskapacitet från en årlig produktion på 5 milj ton sten till 10 milj. ton från 2011. I arbetet ingår; byggande av en ny kulvert med pumpkar och lastlådor, olika fundament, stödmurar, plattor, berglåda (gjutna byggnader) och nya transformatorbyggnader. 16000 m3 betong. 2500 ton armering.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 80 000 000


År av konstruktion

2009


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet