Vindkraft

Norra Vedbo Wind Farm


Fakta

37 turbiner, total effekt 140 MW


Ansvarsområde

Projektering och optimering av vägar och kranuppställningsplatser, budget för markarbeten inkl. Massuppskattning och visualisering av färdiga vindkraftverk.


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2020


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet