Vattenkraft

Nesjendammene


Fakta

Nesjen är en regleringsreservoar för Solhom -kraftverket på 2x100 MW. Nesjen dammas upp av totalt tre bergdammar med en total massa av cirka 0,74 miljoner m ^ 3.


Ansvarsområde

Utarbetade professionella modeller av den nuvarande situationen, samt tillhörande geometriska kontrollrapporter från Nesjendammene för bedömning av utfall och glidning under perioden 2008 - 2012 - 2014.


Avtalsform

FEED studie


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År

2015


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet