Landfall

Martin Linge Prosjekt


Fakta

Markanläggning på Kollsnes i samband med elektrifiering av Martin Linge


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköphantering, byggledning, anbudsförvaltning


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 150 000 000


År av konstruktion

2013


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet