Vindturbiner

Lindesnes vindkraftverk


Fakta

2 Vestas, 4,0 MW vardera, upp till 8 MW Installerad effekt, årlig produktion ca 15 GWh.


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt.


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 10 000 000


År av konstruktion

2018


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet