Vindturbiner

Lillesand vindkraftverk


Fakta

3 Vestas, 4,2 MW och 12 MW installerad effekt


Ansvarsområde

Projektering och optimering av vägar och kranuppställningsplatser, budget för markarbeten inkl. Massuppskattning, visualisering av färdiga vindkraftverk och anbud.


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet