Underhåll

Kårstø


Fakta

Ramavtal för underhåll och ändringar av fastigheter och anläggningar som Statoil äger eller är tekniskt ansvarig för verksamheten i norra Rogaland.


Ansvarsområde

Drift och underhåll


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 100 000 000


År av konstruktion

2002


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet