Vindkraft

Karskuv og Marhult (Karma) Wind Farm 150MW


Fakta

20 Turbiner i Karksuv, 300GWh i året.


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet