Havsbaserade vindkraftverk

Hybrid Jacket – Conretet GBF Design Structure/Condip 2014


Fakta

Koncept för nära markgrund för vindkraftverk.)


Ansvarsområde

Bistå utvecklare med erfarenhet av betong och formverk och optimera produktionen av fundament för vindkraftverk nära land.


Avtalsform

FEED studie


Klient

NA


Projektvärde

NA


År

2014


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet