Bro

Hardangerbrua


Fakta

Bron är 1380 meter lång, med ett huvudspann på 1310 meter. '{`2] När den öppnade 2013 var den världens tionde längsta hängbro, höjd 55 m, fri höjd 55 m, största span 1310 m


Ansvarsområde

TBA


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2010


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet