Vattenkraftverk

Grytendal kraftverk


Fakta

Fallhöjd: 164 m<br>
Turbintyp: Francis<br>
Effekt: 6,5 MW<br>
(motsvarar 6500 panelvärmare)<br>
Årlig produktion: 21,8 GWh)<br>
(motsvarar 1090 hushåll)


Ansvarsområde

Försäkringsavräkning - Tredjepartsbedömning av kostnader med terrängskador efter översvämning.


Avtalsform

Fast pris med bonus


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 30 000 000


År av konstruktion

2021


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet