Bearbeta

Elkem Solar-Fluor


Fakta

Byggande av kiselfabrik för Fluor på uppdrag av Elkem Solar. Mark- och betongarbeten i form av självbärande plattor på mark, väggar och däck. Stålkonstruktioner i byggnadskroppar som är klädda med brädor.
Totalt 5 byggnader där 3 är nya och 2 kommer att byggas om i befintliga hallar.


Ansvarsområde

Riskhantering, inköphantering, konstruktion, konstruktionsledning och ingenjörshantering


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 400 000 000


År av konstruktion

2007


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet