Vattenkraft

Eldrevaten Kraftverk


Fakta

Eldrevatns kraftverk utnyttjar fallen mellan Eldrevatn och Vesle Juklevatn och Sulevatn.<br>
Kraftverket använder inflödet i ett redan reglerat område för att producera el i ca. 1 200 hushåll. Det lilla kraftverket öppnades officiellt i september 2014, men har varit i drift sedan hösten 2013. Produktion: 24 GWh, effekt: 5 MW, fallhöjd: 140 m


Ansvarsområde

Riskhantering, Inköpshantering, teknik, konstruktionsledning, ingenjörshantering och anbudsförvaltning


Avtalsform

Exekveringsavtal


Klient

Entreprenör


Projektvärde

kr 60 000 000


År av konstruktion

2012


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet