Foto: Chell Hill

Bro

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)


Fakta

Fedafjorden bro: Hängbro Längd 566 m, Fri höjd 50 meter, Maximal sträcka 331 meter Projektet omfattar: sju tunnlar (totalt 9 km), 27 betongkonstruktioner, en hängbro på 566 meter - inklusive 230 meter viadukt, två boxbroar, fem mindre broar, fyra betongkulvertar, 15 tunnelportaler, tre planövergångar - en av dem i en tunnel.


Ansvarsområde

Produktionsritning för viadukter och hängbroar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2004


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet