Väg

E16 EGGEMOEN - OLUM, E2 ÅSBYGDA - OLUM


Fakta

Ca. 12,5 km. Ny E16. Nya E16 byggs som en tvåfilig väg med omkörningsfält i båda riktningarna och fysiska mellansektioner. Projektet går ut på att bygga två planövergångar. Dessutom kommer en rondell att byggas på Eggemoen som kommer att byggas om till en korsning i två plan i samband med utvecklingen av E16 Nymoen-Eggemoen. Fem broar kommer att byggas för E16, tre undergångar under E16, fem övergångsbroar plus en övergång för vilda djur. Den längsta bron blir Randselva -bron med en längd av ca. 600 meter


Ansvarsområde

Konsult på entreprenörssidan för anbud, tekniska lösningar, konstruktion, inköp och kundansvar


Avtalsform

Nyckelfärdigt kontrakt


Klient

Entreprenör


Projektvärde

NA


År av konstruktion

2019


Projektlänk


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet